Republika Kraví hora
Jméno:    Heslo:    

Vinařství Bořetice facebook Vinařství Bořetice youtube
Newsletter
PARTNEŘI
Bořetice Modré hory
O REPUBLICE KRAVÍ HORA

Program vlády

Programové prohlášení vlády

Víno a politika:

1) Ve vinařské demokracii rozhoduje kvalita vína, nikoliv hlasitost politických proklamací.

2) Politické strany se budou chovat tak slušně, jako kdyby ani nebyly politické

3) Svobodná spolková republika Kraví hora nebude nijak podporovat činnost politických stran, ale právě naopak, přičemž podpora nemusí mít formu jenom finanční.

4) Na členy politických stran se vztahuje pouze „Základní listina lidských povinností“.

5) Politika musí být jiskřivě průhledná, jinak bude prohnána filtrem.

6) Přízemní střízlivost v politických programech bude hodna všeobecného nezájmu až opovržení.

7) Kdo bude křtít víno politikou, bude zatracen.Kdo bude křtít politiku vínem, bude pochválen za pravdomluvnost.

8) Politická činnost ve vinných sklepech nebude považována za podzemní hnutí.

9) Záliba v červeném víně nebude vysmívána jako levicová úchylka.

10) Politické strany nebudou oslavovány, ale pouze trpěny.

11) V čase vinobraní se jakákoliv politická činnost zakazuje.

12) Ze stran preferujeme pouze stranu velkou a stranu malou.

 

Bořetice, Kraví hora 2.2.2007